Skiturer for ferskinger på Gjendesheim Skiing at Gjendesheim- beginners level

Fellestur

Fra dato
28. februar kl. 08:00
Til dato
3. mars kl. 15:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Skitur, Hyttetur, Fjelltur, Beginner
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Gjendesheim
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12056
Dette arrangementet er over!

Velkommen til Gjendesheim! Hytta ligger vakkert til ved enden av Gjende. Området rundt Gjendesheim byr på flotte skiforhold, og denne turen inneholder fine dagsturer både i og utenfor preparerte skiløyper.

Dagene bruker vi på å bli trygge på skiutstyret vårt, bli komfortable med å gå med sekk, erfaringsutveksling om turer og utstyr og vi får fine, lærerike turer i området rundt hytta. Vertskapet står for utsøkt lokalprodusert mat, som nytes med fantastisk utsikt. Vi bor fire dager på Gjendesheim og dagene rundes av med hyggelig samvær i peisestua. Det blir også mulighet for en utendørs badeopplevelse i badestampen.

Turen for ferskinger er åpne for alle som har lyst til å prøve seg på skitur i vinterfjellet - øvet som uøvet. Her er ingen spørsmål feil og det er lov til å be om hjelp. Turlederne er behjelpelig med å gi gode tips til pakking av sekk, skiteknikk, om kart og kompassbruk i vinterfjellet. Det er ikke lagt opp til teori og kursing - kun uformell turtipsutveksling. 

På Gjendesheim kan du leie komplett fjellskiutstyr. Ta direkte kontakt med dem om du trenger utstyrleie.

Program

Dag 1: Ankomst Gjendesheim
Oppmøte på Oslo Sentral Stasjon ved plattformen, minimum 20 minutter før avreise. Avreise med tog kl. 08:02, til Vinstra. Videre med ekstrabuss kl. 11.00 til Gjendesheim (ca. 994 moh.), ankomst. kl. 12.10. Vi samler oss for en felles tur i område for å teste skiutstyr, form og bruker dagen på å bli kjent. Middag og felles samling på kvelden.

Dag 2-3: Opphold på Gjendesheim
Det blir flotte, tilrettelagte dagsturer, der turlederne vil ta hensyn til deltakerne. Hver kveld spiser vi felles middag og samles foran peisen i stuen. Siste kvelden blir det også mulighet til å benytte badestampen for de som ønsker det. 

Dag 4: Hjemreise Gjendesheim - Oslo
Ekstrabuss fra Gjendesheim kl. 10:00 til Vinstra. Videre med tog fra Vinstra kl 11.52 til Oslo S, ankomst ca. kl. 15:03.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:

Kr 4 017,- til/fra Gjendesheim
Kr 5 212,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: NOK 750,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 16 stk

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere, badestamp på Gjendesheim og alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Hvis du ønsker å leie fjellskiutstyr ta direkte kontakt med Gjendesheim: gjendesheim@turistforeningen.no 

Gradering av turen: lengde grønn/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Øst 1:50 000. Sjekk ut.no  for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Gjendesheim

Pakkeliste:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår
pakkeliste vinter .
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Welcome to Gjendesheim! The cabin is beautifully situated at the end of Lake Gjende in the wonderful mountain area called Jotunheimen. The area around Gjendesheim offers great skiing conditions, exiting day trips both in and outside trails. The welcoming and friendly hosts offers exquisite locally produced food, which you can enjoy surrounded by stunning views. After skiing all day, we will all enjoy a nice dinner toghether and then gather in the lovely living room in front the fireplace.

This tour is a nice option for those who would like to experience the Norwegian mountains, and also practice your skiing skills. Our tour guides will help you with good tips for packing bags, ski equipment, maps and using compasses in the winter mountains. The tour includes no instruction courses or training. Only informal tour and skiing tips exchange between the tour guides and other group members.

At Gjendesheim it is possible to rent complete mountain ski equipment. Please contact Gjendesheim directly.

Day 1: Arrival Gjendesheim
Meeting point in Oslo Train Station, in the waiting area by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main entrance to find your correct platform. Departure by train at 08:02 to Vinstra, arrival 11:07. Minibus from Vinstra will take us to Gjendesheim with arrival time app 12:10. We will have a short ski trip after arrival, before we eat dinner and gather together in the living room in the evening.

Day 2- 3: Gjendesheim
At Gjendesheim we will have two nice days with lots of exploring and wonderful skiing experiences. We will have nice organized day trips. The tour guides will pay attention to the participants and plan tours customized to the group. Every day we eat dinner together and gather in front of the fireplace to go through the route, exchange experiences and plans for the following day. The last evening there is also the opportunity to use the outdoor hot tub.
 

Day 4: Departure by minibus from Gjendesheim at 10:00 to Vinstra, arrival approximately 11:30. Train from Vinstra 11:52 to Oslo Central Station, arrival 15:03 (arrival Oslo Airport Gardermoen at 14:32).

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip


Prices
DNT members: 4 017,- NOK from/to Gjendesheim
DNT members: 5 212,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 16 ppl.

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, outdoor hot tub at Gjendesheim and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length green/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Map and route descriptions

The maps Jotunheimen Øst 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:

Gjendesheim

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Skiturer for ferskinger på Gjendesheim

Velkommen til Gjendesheim! Hytta ligger vakkert til ved enden av Gjende. Området rundt Gjendesheim byr på flotte skiforhold, og denne turen inneholder fine dagsturer både i og utenfor preparerte skiløyper. ...

Kontaktinformasjon: