Kurs og aktiviteter for turledere

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Turlederkurs DNT Oslo og Omegn

Dato                         Kurs                                                                                  Instruktør
Oktober

9                         Ambassadørkurs
10                       Turledermøte
18-20                Grunnleggende turlederkurs                                                     Kjell Jonsson og Steinar Lauritzen

November
20                        Turledermøte på Sørenga Friluftshuset
12                         Planleggingsmøte turer i Vandregruppa                               Vandregruppa

2020

Januar
17-19                   Vintersamling for vinterturledere                                        Peter Warren
21                        Turledermøte

Feburar
7-15                   Vinterturlederkurs                                                                     Peter Warren
7 -10                  Vintersamling for sommerturledere                                    Ingar Narvhus og Gerda Grøndahl
26.                     Turledermøte

Mars
25 & 27-29        Trygg og sikker orientering i vinterfjellet                            Jørn Brynstad og Pål Brustad

Juni
26-28                 Trygg og sikker orientering i Marka                                   Jørn Brynstad og Pål Brustad

August
6+7-9                 Trygg og sikker orientering i sommerfjellet                      Jørn Brynstad og Pål Brustaad

Foto: Førstehjelperen

Førstehjelperen og DNT Oslo og Omegn har inngått en avtale for våre turledere. Førstehjelperen tilbyr sine livredningskurs i vann til redusert pris. Påmelding til kurs skjer via Førstehjelperens hjemmeside via en lenke til påmeldingsskjema. Alle turledere må benytte følgende rabattkode ved påmelding: LIV_DNT.

Vi anbefaler turledere som har aktiviteter i vann til å ta et slikt kurs. Åpne kurs legges ut med informasjon og påmelding her: http://www.forstehjelperen.no/kurs/oslo/livredning-i-vann.